Begeleiding

Intake

Na het eerste contact wordt er een intakegesprek gepland. Het intakegesprek heeft als doel om de zorgbehoefte en de mogelijkheden van zorgaanbod op elkaar af  te stemmen. Hierbij is aanwezig: de deelnemer, zorgboerin, eventuele begeleider en eventueel ouder, voogd of een verantwoordelijke van de zorginstelling. Indien beide partijen overeenstemmen dat het aanbod aansluit op de zorgbehoefte zal er een zorgovereenkomst worden opgesteld om de aangeboden zorg te omschrijven met vermelding van de wederzijdse rechten en verplichtingen, zoals: aanvangsdatum, tijden, kosten, huis-en gedragsregels, etc.

Afstemmen

De afgesproken zorg wordt besproken in het team met als doel om af te stemmen wie de begeleiding doet en hoe de planning wordt ingevuld. Eventueel welke bijzondere aanpassingen er gedaan moeten worden om de afgesproken zorg te kunnen bieden. Er wordt een eerste bezoekdatum afgesproken met de deelnemer of zijn ouder, voogd of verantwoordelijke van de zorginstelling.

Kennismaking

Bij het eerste bezoek van de deelnemer wordt er kennis gemaakt met de aangewezen begeleider die de verantwoording van de zorg op zich neemt. De deelnemer wordt uitleg gegeven over de te ontvangen zorg en over de huis- en gedragsregels die gelden. De zorg wordt gegeven.

Evaluatie

Na afloop van het eerste bezoek wordt er geëvalueerd of de zorg volgens verwachtingen is verlopen. Eventueel wordt er overleg gepleegd met de ouder, voogd of verantwoordelijke van de zorginstelling.
Bij de volgende bezoeken meldt de deelnemer zich direct bij de begeleider. De zorg wordt gegeven volgens de zorgovereenkomst. De zorg wordt twee keer per jaar geëvalueerd en aan de hand van de evaluatie wordt er een nieuw behandelplan opgesteld of aangepast.


De begeleiding wordt geboden door deskundig en gediplomeerd personeel.

“Wie ergens echt enthousiast over is, kan boven zichzelf uitstijgen”